Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đoàn xã Thanh Phong - Bến Tre