Nhân rộng mô hình biến bãi rác thành vườn hoa


Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, tại các điểm tập kết rác thải sai quy định, đồng thời trao tặng các suất quà hỗ trợ đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.

Bảo Anh