Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên


Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nga My thực hiện.

Thanh Nga