Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân


Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 20/5/ 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Lạng Sơn là 1 trong 3 tỉnh (Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La) được Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam triển khai thực hiện Đề án 712.

 Đoàn viên thanh niên xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường
 
 
 
Đề án thí điểm tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, giai đoạn 2017 – 2020 (Đề án 712) được Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB) triển khai điểm tại 2 xã Hồng Phong và Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Sau hơn 2 năm triển khai, công tác vệ sinh, môi trường tại các xã thực hiện được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Để thực hiện đề án, Hội CCB tỉnh đã giao nhiệm vụ cho hội CCB huyện Cao Lộc chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho lãnh đạo huyện Cao Lộc khảo sát, lựa chọn 2 xã để xây dựng thí điểm mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường với vai trò nòng cốt là hội CCB. Tháng 3/2018, qua khảo sát, Hội CCB tỉnh đã thống nhất lựa chọn 2 xã: Hợp Thành và Hồng Phong, huyện Cao Lộc để xây dựng mô hình điểm.


Triển khai thực hiện, mỗi xã thành lập 1 tổ tuyên truyền gồm 6 thành viên/tổ, do Chủ tịch hội CCB làm tổ trưởng tổ chức xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của tổ. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh…

Bên cạnh đó, để nâng cao hiểu biết của các tuyên truyền viên, tháng 8/2019, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức Hội thi tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã của Đề án 712 tại huyện Cao Lộc với sự tham gia của 12 tuyên truyền viên. Qua hội thi, đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và hội viên CCB trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Qua hơn 2 năm triển khai Đề án 712, 2 tổ tuyên truyền tại các xã: Hồng Phong và Hợp Thành đã tổ chức được trên 80 buổi tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, họp các chi hội về công tác bảo vệ môi trường cho hơn 700 lượt người tham gia; tuyên truyền, phát động Nhân dân tại 16 thôn, bản, khối phố trên địa bàn tổ chức phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tuyên truyền Nhân dân xây dựng 31 lò đốt rác. Mức độ quan tâm đến các vấn đề môi trường trong cộng đồng trên địa bàn 2 xã tăng từ 40% lên trên 70%. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn được sạch, đẹp hơn. Các gia đình cơ bản có ý thức tự giác thu gom rác thải, không vứt bừa bãi ra đường, ruộng.

Điển hình như tại thôn Nà Ca, xã Hợp Thành, trước năm 2018, thôn có tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh ở mức dưới 40%, nhận thức của người dân về môi trường còn nhiều hạn chế. Nhưng đến nay, các tiêu chí về môi trường của thôn đã tăng đáng kể. Ông Hoàng Văn Lịch, Chi hội phó Chi hội CCB thôn Nà Ca, thành viên Tổ tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi thường xuyên đến các hộ gia đình trong thôn tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vận động các gia đình xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh. Qua tuyên truyền, 12 hộ trong thôn đã xây dựng nhà tiêu mới hợp vệ sinh, các hộ còn lại đã chủ động dọn dẹp, sửa chữa nhà tiêu, chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay, tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh trong thôn đạt trên 70%, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%, môi trường nông thôn được cải thiện, ý thức bảo vệ môi trường của Nhân dân được nâng cao.

Theo báo cáo của Hội CCB huyện Cao Lộc, các tiêu chí về vệ sinh môi trường đều được cải thiện đáng kể so với trước khi thực hiện Đề án như: chỉ tiêu về nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đều tăng từ 10%/ năm. Đến nay, các chỉ tiêu đều đạt 80 đến 100%, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Hồng Phong, Hợp Thành. Trong đó, xã Hồng Phong đã đạt chuẩn NTM từ năm 2018, xã Hợp Thành đã hoàn thành tiêu chí môi trường và phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2021.
 

Ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Mô hình tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã thuộc Đề án 712 đã làm thay đổi nhận thức, hành động của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ có kế hoạch phát triển, nhân rộng mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đến các cấp hội. Đồng thời, Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp”.

 

BA