Đội tuyên truyền viên môi trường ra quân làm sạch biển


ĐTN: Ngày 24/05/2020, Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Kỳ Xuân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường biển thu hút sự tham gia của 300 lượt ĐVTN và đã tiến hành thu gom, xử lý rác thải dọc theo 5km đường bờ biển.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiều Anh