Đồng Tháp: Các đội tuyên truyền viên môi trường ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa


Web.ĐTN: Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh 31/5/2020, các đội tuyên truyền viên môi trường của tỉnh Đồng Tháp đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường hướng tới Ngày Môi trường thế giới 5/6.


Theo đó, với phương châm "Học Bác mỗi ngày, Hành trình ngày Chủ nhật xanh của Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự diễn ra nhiều hoạt động như: vệ sinh môi trường, trồng hoa mười giờ, chỉnh trang lại vườn hoa thanh niên...

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười ra quân trồng cây hưởng ứng phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác.

Trước dó, đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười đã ra quân phát hoang, vệ sinh môi trường và trồng cây xanh kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020); tiếp tục nhân rộng mô hình biến rác thải thành vườn hoa tại các địa điểm trong toàn xã.
 
 
 
 Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Phú Thuận B trồng hoa mười giờ, chỉnh trang lại vườn hoa thanh niên
 
 
 
 Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
 
 
 
Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh thực hiện mô hình biến rác thải thành vườn hoa
 
 
 
 
 Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh ra quân phát hoang, vệ sinh môi trường và trồng cây xanh kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
 
 
 
 

Kiều Anh