Những ngôi nhà "kiểu mẫu" tại xã Phú Thuận B


ĐTN: Qua hơn 1 năm tuyên truyền vận động của Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường của xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, câu chuyện về những ngôi nhà “kiểu mẫu” đang được người dân trên cụm tuyến dân cư xã Phú Thuận B thi đua thực hiện.

Theo đó, từ sự tuyên truyền, hướng dẫn của các thành viên Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhiều hộ gia đình trong xã đã tự nguyện dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà ở và biến thành những vườn cây, vườn hoa đẹp mắt.

Các hộ gia đình đã thực hiện tốt các công trình như: hàng rào, cột cờ, trồng hoa, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải. Sự chung sức của người dân đã góp phần rất lớn để tạo sự thành công cho xây dựng nông thôn mới.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kiều Anh