Tập huấn sản phẩm OCOP cho các tuyên truyền viên bảo vệ môi trường


Web.ĐTN: Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn và các Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường do T.Ư Đoàn thành lập theo đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Ngày 26.12, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn đã tổ chức tập huấn về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho thanh niên nông thôn.
Các tuyên truyền viên tham gia buổi tập huấn
 
Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Đình Hòa, chuyên gia tư vấn chương trình OCOP quốc gia chia sẻ cách khởi nghiệp từ sản phẩm nông nghiệp. Ông Hòa cho rằng khởi nghiệp không có lứa tuổi nhưng để khởi nghiệp thành công thì không thể không có thanh niên. Theo ông Hòa thì hiện người nông dân nói chung và thanh niên nói riêng khởi nghiệp theo kiểu thấy người ta làm gì thì mình làm cái đó nên dễ thất bại và phải trông chờ vào giải cứu. 
 
“Không nên giải cứu sản phẩm vì giải cứu là phi thị trường. Cần phải để thị trường điều tiết để nhà sản xuất phải điều chỉnh. Giải pháp để người nông dân không bị yếu thế thì cần tham gia chương trình OCOP để không phải lặp lại điệp khúc “trồng - chặt; chặt - trồng”, ông Hòa nói.
 
Nội hàm của chương trình OCOP là: Sản phẩm phát triển dựa vào lợi thế của địa phương, những triềm năng sẵn có; thay cách nghĩ, thay cách làm; tăng thu nhập.
 
Theo ông Hòa thì phải thay cách nghĩ, cách làm, đừng thấy người ta làm gì mình làm đó, mà phải chọn sự khác biệt: mỗi làng một sản phẩm thì sản phẩm đó phải nổi trội nhất; cạnh tranh nhất, tập trung phát triển tạo giá trị cao nhất.
 

Trịnh Lý