Đồng Tháp: Tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường cho ĐVTN và tuyên truyền viên


Web.ĐTN: Từ ngày 27 - 28/6, tại Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường cho 120 đoàn viên, thanh niên và tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2019 tại Đồng Tháp .

Tham dự lớp tập huấn có 120 đại biểu là đoàn viên thanh niên và thành viên Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã tỉnh Đồng Tháp.
 Quang cảnh lớp tập huấn
 
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề: sự cần thiết của sản xuất nông nghiệp hữu cơ với vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn; tạo vật liệu đầu vào cho canh tác nông nghiệp hữu cơ từ vệ sinh môi trường nông thôn; cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; cách xây dựng vườn rau dinh dưỡng hữu cơ; kỹ thuật nuôi giun quế; kỹ thuật làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi...

Bên cạnh đó, học viên còn được tập huấn ngoài thực địa với các nội dung: cách phân loại rác thải trong gia đình, cách xử lý rác thải hữu cơ từ sinh hoạt của hộ gia đình thành phân bón hữu cơ có sử dụng men vi sinh và xử lý phân gia súc, xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ có sử dụng men vi sinh.

Qua các chuyên đề giúp các tuyên truyền viên có sự chuyển biến trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các khu vực nông thôn; góp phần hình thành mạng lưới tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã; nắm được các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các kiến thức về bảo vệ môi trường, các kỹ năng về tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân sát với thực tiễn của từng địa phương, cộng đồng dân cư.
 Thực địa xử lý phân gia súc thành phân hữu cơ
 
 
Được biết, hội nghị tập huấn nằm trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Trung ương Đoàn, trong đó chọn 05 tỉnh gồm: Thái nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Nghệ An, và Đồng Tháp.


Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)