Chùm ảnh: 120 đoàn viên, thanh niên tập huấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường


Web.ĐTN: Chương trình tập huấn do Trung ương Đoàn tổ chức diễn ra tại Đồng Tháp.

 
Đoàn viên thanh niên được tập huấn cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; cách xây dựng vườn rau dinh dưỡng hữu cơ; kỹ thuật làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi; ...
 
 
 
 
 Bên cạnh đó, ĐVTN còn học cách phân loại rác thải trong gia đình, cách xử lý rác thải hữu cơ từ sinh hoạt của hộ gia đình thành phân bón hữu cơ có sử dụng men vi sinh ...
 
 
 
 
 
 Hội nghị tập huấn nằm trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Trung ương Đoàn
 
 
 
 
  Hội nghị tập huấn giúp các tuyên truyền viên có sự chuyển biến trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các khu vực nông thôn; góp phần hình thành mạng lưới tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã;
 
 
 
 

Trịnh Lý