Phê duyệt Đề án tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng"


Web.ĐTN: Chiều ngày 7/01/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng ".


Với vai trò và kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”; nhằm phát động sâu rộng trong toàn dân, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp trên toàn tỉnh tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã báo cáo các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện Ngày Chủ nhật xanh; tổ chức triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ các sở, ngành...

 
 

Đồng chí Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế


Trong đó nêu bật một số chỉ tiêu trọng tâm cụ thể như: 80% các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình thay đổi nhận thức về việc bảo vệ môi trường, không có các hành vi gây ô nhiễm môi trường; 80% người dân có những hành động bảo vệ môi trường, thực hiện ít nhất 01 việc làm tham gia Ngày Chủ nhật xanh; hàng năm trồng mới 100,000 cây xanh trên toàn tỉnh; Mỗi một cá nhân trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh; Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 vườn hoa, đường hoa;... Bên cạnh đó, đề xuất xây dựng một số mô hình như: Mô hình “Mỗi cá nhân - Một cây xanh”; Mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”; Mô hình điểm “Dòng Hương trong xanh”; Mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”...
 
Cũng tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tham gia đóng góp ý kiến vào đề án, PGS.TS Huỳnh Văn Chương - Phó Giám đốc Đại học Huế cho rằng, trong năm 2019, chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” nên ra quân đồng loạt trên địa bàn tỉnh, cần có các đơn vị, đối tượng giám sát cụ thể đối với từng hoạt động, khu vực theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt là sự phối hợp với các ban ngành địa phương, đơn vị để đảm bảo an ninh, y tế, sức khoẻ cho đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia vào hoạt động.
 
Thống nhất với ý kiến trên, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho rằng, đây là hoạt động cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là giao cho cấp uỷ chỉ đạo. Đồng thời, để thực hiện đề án một cách tập trung và có hiệu quả, cần giảm tải bớt các hoạt động và các mô hình và phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nội dung của đề án, mà tiền đề là “Ngày Chủ nhật xanh” cần phải được phát động sâu rộng trong toàn dân, hộ gia đình, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội; làm cho người dân tích cực tham gia giải quyết những bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tổ chức các nội dung phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và được duy trì thường xuyên, tránh hình thức.
 
Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh cần phải học hỏi các mô hình hay ở các thành phố lớn; thay đổi phương thức thu gom rác thải hiện nay và tiếp tục nghiên cứu các chế tài xử phạt đối với các hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất lấy ngày chủ nhật (20/01) ra quân phát động “Ngày Chủ nhật xanh” tại TP. Huế với các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường dọc 2 bờ sông Hương, tuyên truyền và lập lại trật tự nếp sống văn minh đô thị.
 
Thông qua “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. 
 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế (TN)