Đội viên, học sinh không xả rác


Web.ĐTN: Đó là nội dung của Bộ sản phẩm tuyên truyền "Đội viên, học sinh không xả rác" của các em học sinh .

Cùng nhau giữ gìn môi trường sống của chúng ta xanh - sạch - đẹp các bạn nhé
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ngọc Anh