Xử lý vỏ cà phê, điều làm phân sinh học

Xử lý vỏ cà phê, điều làm phân sinh học

Web.ĐTN: Hướng dẫn xử lý vỏ cà phê, điều làm phân hữu cơ sinh học bằng hình ảnh.

Sản xuất thanh củi từ vỏ trấu

Sản xuất thanh củi từ vỏ trấu

Web.ĐTN: Hướng dẫn chi tiết sản xuất thanh củi từ vỏ trấu bằng hình ảnh.

Thu gom, xử lý rơm rạ trồng nấm

Thu gom, xử lý rơm rạ trồng nấm

Web.ĐTN: Hướng dẫn các cách thu gom, xử lý rơm rạ để trồng nấm trong nhà bằng hình ảnh.

Xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm than sinh học

Xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm than sinh học

Web.ĐTN: Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm than sinh học bằng hình ảnh.

Chế biến bột ngô làm thức ăn gia súc

Chế biến bột ngô làm thức ăn gia súc

Web.ĐTN: Tài liệu hướng dẫn thu Chế biến bột ngô làm thức ăn gia súc từ phụ phẩm cây ngô