Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây tạo cảnh quan môi trường hàng năm.

Nhân rộng mô hình biến bãi rác thành vườn hoa

Nhân rộng mô hình biến bãi rác thành vườn hoa

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, tại các điểm tập kết rác thải sai quy định, đồng thời trao tặng các suất quà hỗ trợ đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.

Xây dựng 90 cụm, tuyến dân cư xanh - an toàn

Xây dựng 90 cụm, tuyến dân cư xanh - an toàn

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh ĐồngTháp, ra quân phát hoang dọn dẹp hành lang lộ giới, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, các phần việc nằm trong chuỗi hoạt động duy trì và nâng chất tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - an ninh"

Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Đức thực hiện.

Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1- Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên

Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1- Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Độc đáo con đường hoa Nông thôn mới xóm Phú Nam 1 - Xã Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nga My thực hiện.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu xã Kha Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kha Sơn thực hiện.

Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên

Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên

Web.ĐTN: Tuyến đường " Hoa sáng xanh - sạch - đẹp" xóm Kết Thành - Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên.

Tuyến đường kiểu mẫu xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Tuyến đường kiểu mẫu xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Web.ĐTN: Tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch - An ninh" xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Nông nghiệp xanh

Nông nghiệp xanh

Nông nghiệp xanh